LIFE je program Evropske unije, ki je namenjen okolju. Splošen cilj programa je s sofinanciranjem projektov, ki so za Skupnost potrebni in pomembni, prispevati k izvajanju, posodabljanju in razvoju evropske okoljske politike in zakonodaje.

Logo Life

Program LIFE se je začel leta 1992 kot izraz zavedanja javnosti o potrebi po varstvu okolja. Černobilska katastrofa, ozonska luknja in globalno segrevanje so dali odločilen zagon hitremu oblikovanju politike ter k sodelovanju pritegnili evropske institucije, ki se ukvarjajo z varstvom okolja in narave.

Program LIFE je potekal v štirih fazah: LIFE I (1992–1995), LIFE II (1996–1999), LIFE III (2000–2006) in LIFE (2007–2013). V tem času je bilo skupno financiranih 3954 projektov, ki so za varstvo okolja namenili okoli 3,1 milijarde evrov pomoči. Program LIFE 2014-2020 je razdeljen v dva podprograma: “Okolje” in “Podnebni ukrepi”. Podprogram “Okolje” obsega tri prednostna področja: “Narava in biotska raznovrstnost”, “Okolje in učinkovita raba virov” ter “Okoljsko upravljanje in informacije”.

Evropska komisija, ki upravlja program LIFE, vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov za projekte ter na osnovi kriterijev, ki upoštevajo večletni strateški program in vse nacionalne prioritete, določi, kateri izmed predlaganih projektov bo deležen finančne podpore programa LIFE.

Logo natura2000

Projekt LIFE WOLFALPS je bil sofinanciran v okviru prednostnega področja “Narava in biotska raznovrstnost” v obdobju 2007–2013 in predstavlja nadaljevanje drugih LIFE projektov, ki so namenjeni ohranjanju volka, denimo projekta LIFE Ibriwolf, ki je namenjen zmanjšanju izgube genetske pestrosti volka; projekta LIFE MedWolf, ki je namenjen promociji dobrih praks s področja ohranjanja volka v mediteranskih območjih; projekta LIFE WOLFnet, ki je namenjen razvoju usklajenih ukrepov za varstvo volka v Apeninih; projekt LIFE Wolf, ki je namenjen izboljšanju sobivanja domačih živali in volkov na območju Apeninov; in projekta LIFE SloWolf, katerega cilji so vključujevali ohranjanje in spremljanje populacije volkov v Sloveniji.

Več informacij v zvezi s temi projekti najdete na tej povezavi:

LIFE PROGRAMME

 

NATURA 2000