LIFE WOLFALPS zagovarja ekoturizem

(A9, C4)

Oblika turizma, ki kaže le malo spoštovanja do alpskega okolja je lahko v konfliktu z varstvom volka: širitev cestne mreže in povečanje števila obiskovalcev v višjih legah sta glavni težavi za drobljenje habitata, saj neposredno motita to vrsto, še posebej na mestih kjer vzrejajo mladiče. Da bi se izognili negativnemu vplivu na trope in posamezne osebke, v projektu LIFE WOLFALPS razvijamo program za ekoturizem, ki vključuje načrte za upravljanje zemljišč v zaščitenih območjih: najprej bomo opredelili mesta vzreje mladičev in območja, ki so potrebna posebne zaščite za dobrobit vrste, zatem pa razvili še priložnostne (ad hoc) strategije glede uporabe gorskih virov. S tem bomo dosegli dva pomembna cilja: povečali bomo osveščenost obiskovalcev območja o prisotnosti tega plenilca in zagotovili gospodarski donos za določeno območje.

Ekoturizem pomeni trajnostni turizem za okolje in za prebivalce v določenem okolju, ne glede na to, ali gre za predstavnike turistične industrije (tj. hotelov, trgovin, trgovin z domačimi izdelki, vodnike po naravi) ali za druge poklice, kot so pastirji na pašnikih, katerih delo je lahko zanimivo za pozorne, spoštljive in radovedne turiste, ki želijo gore raziskati drugače kot v slogu “pofotkaj, razbij in si nagrabi”. Ekoturistična formula “Sem volkov prijatelj” omogoča obdelavo in trženje določenih tipičnih izdelkov in trgovskega blaga (npr. različne vrste kruha in/ali sira), ki jih označuje “blagovna znamka” volka in projekta. To je lahko orodje za posredni dvig osveščenosti med splošno javnostjo, hkrati pa s pravilno podobo volka danemu območju zagotavlja gospodarske koristi.

Poleg oblikovanja »blagovne znamke« pripravljamo tudi konkretne predloge na področju poletnih aktivnosti, denimo ekskurzije na pašnike, ki so primer dobrega upravljanja, ter zimskih dejavnosti, kot je iskanje sledi v snegu. Ponudba vključuje programe poletnih taborov, aktivnosti za šole in izletniške programe, katerih ime vključuje besedo volk po vzoru imena “Volčja tura” v parku Alpi Marittime. Mogoče je promovirati tudi sama območja,ki jih poseljujejo volkovi in npr. zgraditi izobraževalne centre/središča, kot ga imajo v Naravnem parku Alpi Marittime (Uomini e lupi di Entracque). V takih centrih obiskovalci najdejo objektivne informacije o vračanju oziroma o prisotnosti volka na posameznih območjih.

 

Razvijamo kampanje za promocijo ekoturizma. V eni od njih bo mogoče »posvojiti posebnega volka«. Gre za volkove, ki bodo na območje Alp prišli iz apeninske ali iz dinarske populacije. Slednji so za alpsko populacijo še posebej pomembni, saj je le-ta nastala iz majhnega števila živali in je njena genetska pestrost posledično manjša.