LIFE12 NAT/IT/000807
Ime projekta:
VOLK V ALPAH: IZVAJANJE USKLAJENIH VARSTVENIH UKREPOV NA IZBRANIH KLJUČNIH OBMOČJIH IN ŠIRŠE

Kratko ime projekta:
LIFE WOLFALPS

Časovni okvir projekta:
Začetek: 9. 1. 2013
Zaključek: 31. 5. 2018

Vrednost projekta in sofinanciranje Evropske komisije:
Celotna vrednost projekta: 6.100.454 EUR
Evropska komisija sofinancira projekt v višini: 4.174.309 EUR

Cilji projekta:
Projekt LIFE WOLFALPS je namenjen izvajanju in usklajevanju varstvenih ukrepov na izbranih ključnih območjih (in širše) v alpskem prostoru. Zagotoviti želimo nadaljnjo podporo upravljanju ter ohranitvi volka na območjih njegovega (potencialnega) ponovnega pojavljanja v Alpah (t.i. ključnih območjih). Pomanjkanje kakršnekoli oblike usklajenega upravljanja v italijanskem delu Alp je namreč eden od ključnih projektnih izzivov. V različnih italijanskih upravnih okrožjih in v Sloveniji bomo zato zasnovali usklajen program varstva in spremljanja volkov, kar je tudi eden glavnih ciljev projekta.

Da bi zagotovili visoko učinkovitost in hkrati realističnost izvedbe varstvenih ukrepov, jih je treba najprej uvesti na izbranih ključnih območjih, ki se raztezajo od zahodnih Alp, kjer so volkovi prisotni že dalj časa, do vzhodnih Alp, kamor se volkovi širijo oz. so tam redkeje prisotni. Kot osnovo za izbor ključnih območij, ki so pomembna za dolgoročen obstoj populacije volka v alpskem prostoru, smo vzeli prostorski model, ki je bil razvit v okviru predhodnega ECONNECT projekta. Izbrana ključna območja, so volčji tropi torej že poseljevali (denimo v zahodnih Alpah) oziroma so jih pred kratkim poselili posamezni volkovi (osrednje in vzhodne Alpe).

 

Aktivnosti in sredstva:
Glavni cilj projekta LIFE WOLFALPS – izvajanje in usklajevanje varstvenih ukrepov na izbranih ključnih območjih (in širše) v alpskem prostoru, z namenom zagotavljanja nadaljnje podpore vrnitvi volka – bomo dosegli z več usklajenimi varstvenimi aktivnostmi.
V vsakem ključnem območju bomo, glede na lokalne prioritete, izvedli naslednje glavne aktivnosti:

 • ustanovili komunikacijske skupine za varstvo volka v Alpah, s čimer bomo izboljšali usklajevanje varstvenih ukrepov in povečali njihove pozitivne učinke;
 • izvedli popise za ocenjevanje varstvenega statusa volka ter določili dejavnike, ki privedejo do konfliktov, kar bo omogočilo optimalno izvedbo konkretnih ukrepov;
 • izmenjavali in prenašali izkušnje med izbranimi ključnimi območji, usposabljali lokalne akterje za izvajanje aktivnosti proti nezakonitem ubijanju, ocenili populacijske parametre ter iskali dobre upravljalske prakse tako na lokalnem nivoju kot širše – na nivoju alpskega prostora;
 • z izvrševanjem novih usklajenih strategij izboljšati nadzor nad nezakonitim ubijanjem volkov, še posebej, ko gre za zastrupljanja;
 • izvajali preventivne ukrepe za zaščito domačih živali na območjih, kjer se je volk nedavno vrnil;
 • razvijali, preizkušali in izvajali nove priložnostne (tj. ad hoc) za alpski prostor primerne preventivne ukrepe oziroma strategije za zmanjšanje števila napadov volka na domače živali;
 • razvili lokalne načrte za upravljanje zemljišč, s ciljem izboljšanja sobivanja volka na območjih človekovih aktivnosti, razvili tudi načrte za učinkovit ekoturizem in tako pripomogli k varovanju volkovega življenjskega prostora, še posebej območij kjer vzrejajo svoje mladiče;
 • zaznali in nadzorovali bomo dogodke, kjer prihaja do križanja volkov in psov ter na območju Alp in drugje v Italiji usklajevali delovanje zavetišč za volkove v ujetništvu;
 • ocenili genetski status nove alpske populacije volka in podprli genetsko pomembne volkove v okviru ekoturistične kampanje;
 • s pomočjo komunikacijske kampanje povečali osveščenost splošne javnosti, lokalnega prebivalstva, lovcev in lastnikov domačih živali. Pripravili bomo izobraževalne programe za šole, postavili spletno stran in organizirali konference;
 • pripravili smernice za celovito upravljanje populacije volka v Alpah in organizirali tematske delavnice za izboljšanje tehničnega poznavanja upravljanja na ravni populacije.